Archiv pro měsíc: Únor 2019

Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Jako každým rokem jsme si jako spolek vytvořili seznam několika plánů a cílů, které bychom chtěli i tento rok splnit.

1. Se vzájemnou pomocí a výměnou zkušeností chceme lépe zvládat životní situace.

2. Otevřeně budeme hovořit o problematice duševních onemocněních a přispívat tak k jejich odtabuizování ve společnosti.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Profil spolku

Občanský spolek SNADNO, z. s. Přerov má za cíl vzájemnou podporu a pomoc v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předávání vlastních zkušeností
s nemocí. Dále pak usiluje o zdokonalování znalostí o problematice života s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018