Archiv pro rok: 2022

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

PROFIL SPOLKU

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele.

Hlavním a společným cílem spolku je vzájemné sdílení duševně nemocných lidí, výměna zkušeností, zvládání života s nemocí a osvojování těchto potřeb pomocí praktických publikací, odborných přednášek a besed s účastí členů klubu rodičů a přátel DN.

V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 15 členů z toho byli dva nově přijatí p. Renata Fojtová a Nikola Čapková. Spolek organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2021 za přispění ostatních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v roce 2021 byla částečně eliminováma epidemiologickými nařízeními vlády ČR na COVID 19.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

Rekondičně poznávací výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Na Velikonoční neděli 17.4.2022 jsme se spolkem vyrazili do skanzenu na Velikonoční hody do Rožnova pod Radhoštěm. Tohoto výletu se celkem zúčastnilo 12 lidí. Na místo jsme se dopravili 3 auty.

Vydali jsme se do Kostela sv. Anny, hlavního středobodu skanzenu, kde měl vystoupení pěvecký sbor CANTENA MUZIKA. Poslechli jsme si jak klasickou, tak i lidovou hudbu od období renesance až po současnost. Po vystoupení jsme měli 2 hodiny na prohlídku celého skanzenu. Mohli jsme si nakoupit spoustu věcí v desítkách místních stáncích. Výběr byl opravdu velký – od ručně vyráběných dřevěných a medových výrobků až po domácí potraviny, valašské suvenýry, krémy a koupelové soli. Nechyběla ochutnávka domácí polévky od babičky v Bilíkově chaloupce, cimbálová muzika KOTÁR nebo posezení v místní kavárně.

Pokračování textu Rekondičně poznávací výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Plán činnosti spolku pro rok 2022

1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů trpících psychickou poruchou.

2. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

3. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.

4. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

5. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

6. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

  • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
  • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tematikou.
  • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
  • Pravidelná spolková sezení s povídáním o problematice duševních nemocí.
  • Společenský večer na závěr roku 2022.

Projednáno VH spolku dne: 25. 2. 2022