Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Profil spolku a hlavní cíle:                                                                                         

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Hlavním a společným cílem všech členů byla a je vzájemná pomoc a podpora v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předáváním vlastních zkušeností s nemocí. Zdokonalování znalostí o problematice života  s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami  a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů.  V současné době tvoří členskou základnu 12 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada  podle schváleného rámcového programu za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. 

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti za rok 2019