Plán činnosti spolku pro rok 2022

1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů trpících psychickou poruchou.

2. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

3. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.

4. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

5. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

6. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

  • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
  • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tematikou.
  • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
  • Pravidelná spolková sezení s povídáním o problematice duševních nemocí.
  • Společenský večer na závěr roku 2022.

Projednáno VH spolku dne: 25. 2. 2022

Výlet do Velkých Losin

Se spolkem jsme se 19. září vydali na výlet do Velkých Losin. Na místo jsme se dopravili třemi auty a jako první jsme navštívili místní zámek, který spadá do památkového dědictví UNESCO. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o historii zámku, ale i o celé obci. Po vydatném obědu následovala prohlídka ruční výroby papíru s možností nákupu suvenýrů. Poslední zastávkou bylo zdejší koupaliště, kde jsme mohli zrelaxovat v několika bazénech
a vířivkách. Exkurze do Velkých Losin byla velmi povedená a všichni účastnici si ji velice užili.

Rekondiční výlet do Radíkova

Dne 19. června se konal rekondiční výlet do Radíkova. Přesněji řečeno na pevnost Radíkov (Fort pozn. red.) a na sv. Kopeček u Olomouce. Většina členů výletu jela auty z Přerova a dva jeli vlakem a autobusem na parkoviště pod zoologickou zahradou. Šlo se odtud do Radíkova, kde byla zastávka na občerstvení a pak následovala prohlídka pevnosti s průvodcem. Z Radíkova nás potom zavezl autobus zpět do blízkosti zoo a na sv. Kopeček. Po krátkém občerstvení jsme se šli podívat do baziliky. Po absolvování komentované prohlídky jsme se ještě šli podívat na dům J. Wolkera a nedalekou vyhlídku, kde jsme se rozešli a odjeli domů.