Archiv štítku: výroční zpráva

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Profil spolku

Občanský spolek SNADNO, z. s. Přerov má za cíl vzájemnou podporu a pomoc v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předávání vlastních zkušeností
s nemocí. Dále pak usiluje o zdokonalování znalostí o problematice života s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2017

Profil spolku: ¨ příloha č.1

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich rodiče, příbuzné a přátele. Společným cílem všech členů spolku je vzájemná a neformální pomoc s duševním onemocněním v praktickém životě, předáváním zkušeností a pomoc ostatním osobám , které projeví zájem. V současné době tvoří členskou základnu 13 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada podle schváleného rámcového programu za účasti a přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2017