Archiv pro rok: 2020

Plán činnosti spolku na rok 2020

  1. Vzájemnou výměnou zkušeností přispějeme ke zkvalitnění života  s psychickou poruchou a zvládání životních situací.
  2. O problematice psychických  poruch budeme  otevřeně hovořit a   přispívat tak  k jejich odtabuizování.
  3. Budeme rozvíjet spolupráci s Centrem Duševní zdraví v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN.  Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů.
  4. Pověřený člen rady se bude zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s.
  5. Pověření členové se budou zúčastňovat seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
  6. Pravidelně budeme informovat veřejnost  o  naší  činnosti  na webových stránkách  http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na  spolkových nástěnkách.
  7. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
Pokračování textu Plán činnosti spolku na rok 2020

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Profil spolku a hlavní cíle:                                                                                         

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Hlavním a společným cílem všech členů byla a je vzájemná pomoc a podpora v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předáváním vlastních zkušeností s nemocí. Zdokonalování znalostí o problematice života  s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami  a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů.  V současné době tvoří členskou základnu 12 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada  podle schváleného rámcového programu za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. 

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti za rok 2019