Rekondiční výlet na Pustevny

První den v červnu spolek SNADNO uspořádal rekondiční výlet na Pustevny, kterého se zúčastnilo celkem 11 lidí – z toho členové spolku, rodinní příslušníci a přátelé.

Dopoledne jsme vyrazili na dřevěnou stezku, která vedla k vyhlídkové věži. Po této procházce měli účastníci možnost navštívit dětský den, který probíhal na Pustevnách 1. a 2. června. Byly zde ukázky tance na kruzích, dětské soutěže a mnoho dalších aktivit. Po obědě jsme se vydali ke známé soše Radegasta vzdáleného od Pusteven asi 1,3 km. Následovala naučná stezka, která vedla úbočím Čertova Mlýna až k chatě Martiňáku. Tato stezka má 9 zastavení a je dlouhá zhruba 9 km. Den byl zakončený procházkou na Radhošť. Po cestě jsme uviděli kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Výlet si všichni velmi užili a těšíme se na následující pobyty, které nás čekají během letních prázdnin.

Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Jako každým rokem jsme si jako spolek vytvořili seznam několika plánů a cílů, které bychom chtěli i tento rok splnit.

1. Se vzájemnou pomocí a výměnou zkušeností chceme lépe zvládat životní situace.

2. Otevřeně budeme hovořit o problematice duševních onemocněních a přispívat tak k jejich odtabuizování ve společnosti.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Profil spolku

Občanský spolek SNADNO, z. s. Přerov má za cíl vzájemnou podporu a pomoc v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předávání vlastních zkušeností
s nemocí. Dále pak usiluje o zdokonalování znalostí o problematice života s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018