Sportovně rekondiční výlet – minigolf Grygov

Symbolické datum 8.8. znamenalo pro spolek SNADNO jediné, a to výlet do Grygova na minigolf. Na akci se dostavilo 16 lidí, z toho 8 členů spolku. Bylo zarezervováno venkovní posezení i celé hřiště. Účastníci se rozdělili do týmů a vyzkoušeli si celkem 10 jamek. Na konci hry dostal každý hráč účastnický diplom, který tuto událost bude každému upomínat. Akce se těšila velkého ohlasu a všem se moc líbila.

Kulturně historická procházka Přerovem

V pátek 24.7. se celkem 9 lidí (z toho 6 členů spolku) zúčastnilo poznávací akce po Přerově, kdy jsme navštívili Galerii v pasáži. Tam nás čekala amatérská výstava fotografií. Následovala návštěva další galerie, tentokrát na Horním náměstí, kde jsme mohli zhlédnout výstavu kovářských děl KOV(ID) 2020. Poté jsme vyrazili na prohlídku historického památníku Bratrské školy. Akce byla zakončena společným posezením s občerstvením.

Plán činnosti spolku na rok 2020

  1. Vzájemnou výměnou zkušeností přispějeme ke zkvalitnění života  s psychickou poruchou a zvládání životních situací.
  2. O problematice psychických  poruch budeme  otevřeně hovořit a   přispívat tak  k jejich odtabuizování.
  3. Budeme rozvíjet spolupráci s Centrem Duševní zdraví v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN.  Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů.
  4. Pověřený člen rady se bude zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s.
  5. Pověření členové se budou zúčastňovat seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
  6. Pravidelně budeme informovat veřejnost  o  naší  činnosti  na webových stránkách  http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na  spolkových nástěnkách.
  7. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
Pokračování textu Plán činnosti spolku na rok 2020