Archiv pro rok: 2023

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Jsme občanský spolek, který sdružuje osoby trpící některou z forem psychické poruchy. Naším hlavním a společným cílem jsou vzájemná pomoc při zvládání životních situací, výměna zkušeností života s psychickou poruchou a sdílení.

1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Jsme občanský spolek sdružující osoby trpící některou z forem psychické poruchy, rodinné příslušníky a přátel.

Naším hlavním a společným cílem je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání životních potřeb, výměna zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Pravidelně v úvodu nového roku připravujeme celoroční plán činnosti, který tento cíl naplňuje. Využíváme publikací v oblasti duševního zdraví poskytovaných CDZ v Kosmákové ulici a psychocentru Přerov.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022