Archiv pro rok: 2021

Výlet do Velkých Losin

Se spolkem jsme se 19. září vydali na výlet do Velkých Losin. Na místo jsme se dopravili třemi auty a jako první jsme navštívili místní zámek, který spadá do památkového dědictví UNESCO. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o historii zámku, ale i o celé obci. Po vydatném obědu následovala prohlídka ruční výroby papíru s možností nákupu suvenýrů. Poslední zastávkou bylo zdejší koupaliště, kde jsme mohli zrelaxovat v několika bazénech
a vířivkách. Exkurze do Velkých Losin byla velmi povedená a všichni účastnici si ji velice užili.

Rekondiční výlet do Radíkova

Dne 19. června se konal rekondiční výlet do Radíkova. Přesněji řečeno na pevnost Radíkov (Fort pozn. red.) a na sv. Kopeček u Olomouce. Většina členů výletu jela auty z Přerova a dva jeli vlakem a autobusem na parkoviště pod zoologickou zahradou. Šlo se odtud do Radíkova, kde byla zastávka na občerstvení a pak následovala prohlídka pevnosti s průvodcem. Z Radíkova nás potom zavezl autobus zpět do blízkosti zoo a na sv. Kopeček. Po krátkém občerstvení jsme se šli podívat do baziliky. Po absolvování komentované prohlídky jsme se ještě šli podívat na dům J. Wolkera a nedalekou vyhlídku, kde jsme se rozešli a odjeli domů.

Rekondiční pobyt 2021

Pobyt byl určen pro členy občanského spolku SNADNO z. s. Přerov, členy svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově, CDZ a jejich rodinné příslušníky a přátele. Hlavními cíly a účely pobytu bylo zlepšení duševní a fyzické kondice osob s duševním onemocněním, kteří dodržují léčebný režim a zúčastňují se terapií organizovaných se obecně prospěšnou společností DUŠEVNÍ ZDRAVÍ o. p. s. při psychosociálním centru v Přerově. Na pobytu se obzvláště dařila vzájemná a neformální výměna zkušeností s duševním onemocněním, léčebných postupech a stigmatizací duševních nemocí. Pobyt byl realizovám v Chráněné Krajiné Oblasti (CHKO) Pálava uprostřed prastaré kulturní krajiny Jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným oblastem českých zemí. Ubytováni jsme byli v Mikulově v Prádninovém domě u Mikulinců. Bohatý program se odehrával v době od 8.8 do 13.8 2021, plus dva dny na dopravu tam a zpět.