Rekondiční pobyt 2021

Pobyt byl určen pro členy občanského spolku SNADNO z. s. Přerov, členy svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově, CDZ a jejich rodinné příslušníky a přátele. Hlavními cíly a účely pobytu bylo zlepšení duševní a fyzické kondice osob s duševním onemocněním, kteří dodržují léčebný režim a zúčastňují se terapií organizovaných se obecně prospěšnou společností DUŠEVNÍ ZDRAVÍ o. p. s. při psychosociálním centru v Přerově. Na pobytu se obzvláště dařila vzájemná a neformální výměna zkušeností s duševním onemocněním, léčebných postupech a stigmatizací duševních nemocí. Pobyt byl realizovám v Chráněné Krajiné Oblasti (CHKO) Pálava uprostřed prastaré kulturní krajiny Jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným oblastem českých zemí. Ubytováni jsme byli v Mikulově v Prádninovém domě u Mikulinců. Bohatý program se odehrával v době od 8.8 do 13.8 2021, plus dva dny na dopravu tam a zpět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *