Archiv rubriky: Plánování činnosti

Obsahuje hlavně pozvánky na akce spolku.

Rámcový plán činnosti na rok 2024

 1. Otevřeně chceme hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tím k odtabuizování duševních nemocí. Jsme ochotní předávat své zkušenosti s psychickými poruchami duševně nemocným, jejich blízkým a přátelům, kteří projeví zájem.
 2. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví v Přerově. Společně s odborníky na duševní zdraví uspořádáme 3 besedy na zvolená témata pro členy spolku, rodinně příslušníky a veřejnost.
 3. Pověření členové spolku se budou zúčastňovat rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR (SPDN ČR). Seminářů o sociálních službách pořádaných Přerovskou sekcí UNO a Olomouckým krajem.
 4. Budeme veřejně informovat o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz a na nástěnkách spolku.
 5. Uspořádáme rekondičně poznávací výlety za kulturními a historickými památkami: Čechy pod Kosířem, Hradec nad Moravicí, Litomyšl.
 6. Rekondiční poznávací pobyt: Sulovské skály, Slovensko.
 7. Společenský večer na závěr roku 2024.

Váš zájem o naši činnost by nás moc potěšil a rádi Vás mezi námi uvítáme! Najdete nás v klubovně Alfa handicap na Náměstí Svobody 16, kde se pravidelně jednou měsíčně scházíme. Volejte: 606 572 831 – František Raška, předseda spolku.

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Jsme občanský spolek, který sdružuje osoby trpící některou z forem psychické poruchy. Naším hlavním a společným cílem jsou vzájemná pomoc při zvládání životních situací, výměna zkušeností života s psychickou poruchou a sdílení.

1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Plán činnosti spolku pro rok 2022

1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů trpících psychickou poruchou.

2. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

3. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.

4. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

5. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

6. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

 • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
 • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tematikou.
 • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
 • Pravidelná spolková sezení s povídáním o problematice duševních nemocí.
 • Společenský večer na závěr roku 2022.

Projednáno VH spolku dne: 25. 2. 2022