Archiv rubriky: Plánování činnosti

Obsahuje hlavně pozvánky na akce spolku.

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Jsme občanský spolek, který sdružuje osoby trpící některou z forem psychické poruchy. Naším hlavním a společným cílem jsou vzájemná pomoc při zvládání životních situací, výměna zkušeností života s psychickou poruchou a sdílení.

1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Plán činnosti spolku pro rok 2022

1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů trpících psychickou poruchou.

2. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

3. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.

4. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

5. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

6. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

 • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
 • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tematikou.
 • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
 • Pravidelná spolková sezení s povídáním o problematice duševních nemocí.
 • Společenský večer na závěr roku 2022.

Projednáno VH spolku dne: 25. 2. 2022

Plán činnosti spolku na rok 2020

 1. Vzájemnou výměnou zkušeností přispějeme ke zkvalitnění života  s psychickou poruchou a zvládání životních situací.
 2. O problematice psychických  poruch budeme  otevřeně hovořit a   přispívat tak  k jejich odtabuizování.
 3. Budeme rozvíjet spolupráci s Centrem Duševní zdraví v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN.  Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů.
 4. Pověřený člen rady se bude zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s.
 5. Pověření členové se budou zúčastňovat seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
 6. Pravidelně budeme informovat veřejnost  o  naší  činnosti  na webových stránkách  http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na  spolkových nástěnkách.
 7. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
Pokračování textu Plán činnosti spolku na rok 2020