Rámcový plán činnosti spolku na rok 2023

Jsme občanský spolek, který sdružuje osoby trpící některou z forem psychické poruchy. Naším hlavním a společným cílem jsou vzájemná pomoc při zvládání životních situací, výměna zkušeností života s psychickou poruchou a sdílení.

1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

2. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov, nabízet své zkušenosti s nemocí DN a jejich rodičům. Rozšíříme spolek a klub rodičů o nové členy.

3. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

4. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

5. Pro členy spolku a svépomocnou skupinu, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

  • Besedy s odborníky na duševní zdraví na zvolená témata.
  • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tématikou.
  • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
  • Pravidelná spolková povídání o problematice života s psychickou poruchou.
  • Společenský večer na závěr roku 2023.

Projednáno a schváleno na valné hromadě spolku dne: 24. 2. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *