Archiv rubriky: Výroční zprávy

Zde jsou umisťovány zprávy o činnosti spolku.

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Jsme občanský spolek sdružující osoby trpící některou z forem psychické poruchy, rodinné příslušníky a přátel.

Naším hlavním a společným cílem je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání životních potřeb, výměna zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Pravidelně v úvodu nového roku připravujeme celoroční plán činnosti, který tento cíl naplňuje. Využíváme publikací v oblasti duševního zdraví poskytovaných CDZ v Kosmákové ulici a psychocentru Přerov.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

PROFIL SPOLKU

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele.

Hlavním a společným cílem spolku je vzájemné sdílení duševně nemocných lidí, výměna zkušeností, zvládání života s nemocí a osvojování těchto potřeb pomocí praktických publikací, odborných přednášek a besed s účastí členů klubu rodičů a přátel DN.

V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 15 členů z toho byli dva nově přijatí p. Renata Fojtová a Nikola Čapková. Spolek organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2021 za přispění ostatních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v roce 2021 byla částečně eliminováma epidemiologickými nařízeními vlády ČR na COVID 19.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Profil spolku a hlavní cíle:                                                                                         

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Hlavním a společným cílem všech členů byla a je vzájemná pomoc a podpora v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předáváním vlastních zkušeností s nemocí. Zdokonalování znalostí o problematice života  s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami  a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů.  V současné době tvoří členskou základnu 12 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada  podle schváleného rámcového programu za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. 

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti za rok 2019