Archiv rubriky: Výroční zprávy

Zde jsou umisťovány zprávy o činnosti spolku.

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2023

PROFIL SPOLKU
Občanský spolek SNADNO, z.s. Přerov sdružuje osoby trpící některou z forem
psychických poruch, jejich rodinné příslušníky a přátele.
Společnými a hlavními cíli je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání
životních potřeb, výměny zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Činnost spolku
byla v roce 2023 zaměřena na aktivity, které tyto cíle naplňují.
Činnost spolku byla v r. 2023 zahájena schválením plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023 na
valné hromadě 24.2. 2023, které předcházely přípravné porady spolku 20.1. a 17.2.
Členskou základnu tvořilo ke 31.12.2023 20 členů toho byli v témže roce tři přijati. Zuzana
Hamáčková, Jiří Kábele, Pavlína Cahliková. Činnost spolku byla řízena pětičlennou radou
spolku s jejím předsedou Františkem Raškou, jeho zástupcem Petrem Matyášem a členy rady
Hankou Raškovou, Monikou Frélichovou, Jiřím Tomečkem a revizorkou spolku Pavlou
Kopeckou. Rada spolku působí od svého zvolení na valné hromadě v r. 2022. Na jednání
rady byly zvaní ostatní členové spolku a za jejich přispění byly akce organizovány podle
plánu činnosti roku 2023.
Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využíval za
úplatu klubovnu Alfa Handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Jsme občanský spolek sdružující osoby trpící některou z forem psychické poruchy, rodinné příslušníky a přátel.

Naším hlavním a společným cílem je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání životních potřeb, výměna zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Pravidelně v úvodu nového roku připravujeme celoroční plán činnosti, který tento cíl naplňuje. Využíváme publikací v oblasti duševního zdraví poskytovaných CDZ v Kosmákové ulici a psychocentru Přerov.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

PROFIL SPOLKU

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele.

Hlavním a společným cílem spolku je vzájemné sdílení duševně nemocných lidí, výměna zkušeností, zvládání života s nemocí a osvojování těchto potřeb pomocí praktických publikací, odborných přednášek a besed s účastí členů klubu rodičů a přátel DN.

V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 15 členů z toho byli dva nově přijatí p. Renata Fojtová a Nikola Čapková. Spolek organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2021 za přispění ostatních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v roce 2021 byla částečně eliminováma epidemiologickými nařízeními vlády ČR na COVID 19.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021