Archiv štítku: činnost

Plán činnosti spolku pro rok 2022

1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů trpících psychickou poruchou.

2. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování duševně nemocných.

3. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví Přerov a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.

4. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z.s., seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

5. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz, v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.

6. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:

  • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
  • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tematikou.
  • Rekondičně poznávací pobyt ve vybrané lokalitě.
  • Pravidelná spolková sezení s povídáním o problematice duševních nemocí.
  • Společenský večer na závěr roku 2022.

Projednáno VH spolku dne: 25. 2. 2022

Vystoupení Ondřeje Havelky a Melody Makers

Dne 21. 12. 2015 se několik členů Snadno z. s. spolu se členy svépomocné skupiny účastnilo od 19:30 do 22:15 hudebního vystoupení Ondřeje Havelky a Melody Makers v Městském domě v Přerově. Všem se vystoupení líbilo, byl to skvělý swing. Jinak tato skupina se zabývá autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až do raných čtyřicátých let.