SNADNO, z. s. Přerov

SNADĚJÍ A DŮVĚROU NAPROSTO OTEVŘENĚ

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2021

 1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů  trpících psychickou poruchou.
 1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování DN.
 1. Spolupracovat s Centrem Duševní zdraví, o.p.s. v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.
 1. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s. , seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.
 1. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
 • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
 • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tématikou.
 • Rekondiční pobyt ve vybrané lokalitě.
 • Pravidelná spolková sezení s povídáním na dané téma.
 • Společenský večer na závěr roku 2021.

Projednáno a schváleno v Přerově na VH spolku dne: 26. 2. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *