Rekondiční pobyt na Rejvízu 2022

Letos v červenci spolek Snadno z.s. Přerov uspořádal rekondiční pobyt na Rejvízu a jeho okolí.

1. den jsme se ubytovali na chatě U Jezírka. Od dalšího dne začal náš program ranní rozcvičkou. Poté jsme nasedli do aut a vyrazili jsme do Jeseníku, abychom prozkoumali místní lázně Priessnitz. Odpoledne nás čekala prohlídka vlastivědného muzea, která byla zaměřena na téma geologie pohoří Jeseníky, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací v podobě interaktivních animací, 3D modelů a audionahrávek našeho virtuálního průvodce. Po tomto nabitém programu jsme se naobědvali a k večeru vyrazili zpět na chatu.

Pokračování textu Rekondiční pobyt na Rejvízu 2022

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

PROFIL SPOLKU

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele.

Hlavním a společným cílem spolku je vzájemné sdílení duševně nemocných lidí, výměna zkušeností, zvládání života s nemocí a osvojování těchto potřeb pomocí praktických publikací, odborných přednášek a besed s účastí členů klubu rodičů a přátel DN.

V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 15 členů z toho byli dva nově přijatí p. Renata Fojtová a Nikola Čapková. Spolek organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2021 za přispění ostatních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v roce 2021 byla částečně eliminováma epidemiologickými nařízeními vlády ČR na COVID 19.

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

Rekondičně poznávací výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Na Velikonoční neděli 17.4.2022 jsme se spolkem vyrazili do skanzenu na Velikonoční hody do Rožnova pod Radhoštěm. Tohoto výletu se celkem zúčastnilo 12 lidí. Na místo jsme se dopravili 3 auty.

Vydali jsme se do Kostela sv. Anny, hlavního středobodu skanzenu, kde měl vystoupení pěvecký sbor CANTENA MUZIKA. Poslechli jsme si jak klasickou, tak i lidovou hudbu od období renesance až po současnost. Po vystoupení jsme měli 2 hodiny na prohlídku celého skanzenu. Mohli jsme si nakoupit spoustu věcí v desítkách místních stáncích. Výběr byl opravdu velký – od ručně vyráběných dřevěných a medových výrobků až po domácí potraviny, valašské suvenýry, krémy a koupelové soli. Nechyběla ochutnávka domácí polévky od babičky v Bilíkově chaloupce, cimbálová muzika KOTÁR nebo posezení v místní kavárně.

Pokračování textu Rekondičně poznávací výlet do Rožnova pod Radhoštěm