Archiv rubriky: Plánování činnosti

Obsahuje hlavně pozvánky na akce spolku.

Plán činnosti spolku na rok 2020

  1. Vzájemnou výměnou zkušeností přispějeme ke zkvalitnění života  s psychickou poruchou a zvládání životních situací.
  2. O problematice psychických  poruch budeme  otevřeně hovořit a   přispívat tak  k jejich odtabuizování.
  3. Budeme rozvíjet spolupráci s Centrem Duševní zdraví v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN.  Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů.
  4. Pověřený člen rady se bude zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s.
  5. Pověření členové se budou zúčastňovat seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
  6. Pravidelně budeme informovat veřejnost  o  naší  činnosti  na webových stránkách  http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na  spolkových nástěnkách.
  7. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
Pokračování textu Plán činnosti spolku na rok 2020

Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Jako každým rokem jsme si jako spolek vytvořili seznam několika plánů a cílů, které bychom chtěli i tento rok splnit.

1. Se vzájemnou pomocí a výměnou zkušeností chceme lépe zvládat životní situace.

2. Otevřeně budeme hovořit o problematice duševních onemocněních a přispívat tak k jejich odtabuizování ve společnosti.

Pokračování textu Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019