Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2016

 1. Výměnou zkušeností s duševními nemocemi si budeme vzájemně pomáhat zvládat krizové životní situace.

 2. Otevřeně budeme diskutovat o problematice duševních onemocnění a přispívat tak k jejich odtabuizování.

 1. Pro členy, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme přednášky s besedami a poradenstvím na téma:

 • duševní onemocnění

 • aromaterapie s ukázkami masáží

 1. Formou vzájemné informovanosti budeme spolupracovat s psychosociálním centrem v Přerově a s Duševním zdravím, o. p. s. při psychosociálním centru a na pozvání se zúčastníme pořádaných akcí.

 1. Pověření členové spolku se zúčastní organizovaných seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy pořádaných UNO Olomouckého kraje. Zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

 1. Budeme nápomocni při činnosti OSPDN ČR (občanského sdružení pomoci duševně nemocným ČR) v rámci legislativní přípravy reformy psychiatrické péče v nadcházejících letech.

 1. Dle možností budeme spolupracovat s obdobně zaměřenými skupinami občanů v rámci ČR.

 1. Klub rodičů a přátel duševně nemocných: pravidelná setkávání, vzájemné předávání vlastních zkušeností s rodinnými příslušníky duševně nemocných, možnost účastnit se pořádaných akcí.

 1. Pro své členy, rodinné příslušníky a přátele zorganizujeme relaxační výlety do blízkého okolí, návštěvy kulturních akcí, koncertů a divadelních představení.

 1. Uspořádáme pětidenní rekondiční pobyt v Beskydech v červnu pro zlepšení duševní a tělesné kondice.

 1. Procházky asi 1x měsíčně v okolí Přerova.

 1. Jarní procházka Přerovskými luhy s posezením u táboráku.

 1. Sportovní vyžití: stolní tenis, diskgolf, bowling, aquapark, Hranice.

 1. Poznávací výlet do Prahy.

 1. Návštěva zámku.

 1. Vánoční turistický výlet s návštěvou muzea Velké Karlovice.

 1. V závěru roku uspořádáme společenský večer pro členy, rodinné příslušníky a přátele.

 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti a záměrech na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na našich veřejných nástěnkách.

 

V Přerově: 26.2.2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *