Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2019

Jako každým rokem jsme si jako spolek vytvořili seznam několika plánů a cílů, které bychom chtěli i tento rok splnit.

1. Se vzájemnou pomocí a výměnou zkušeností chceme lépe zvládat životní situace.

2. Otevřeně budeme hovořit o problematice duševních onemocněních a přispívat tak k jejich odtabuizování ve společnosti.

Komunikace je v tomto ohledu esenciální, a to jak mezi členy, tak i s okolím.

3. Budeme rozvíjet spolupráci s psychosociálním centrem Přerov Duševní zdraví, o. p. s. v Přerově a na pozvání se zúčastňovat pořádaných akcí. Rozšíříme počet členů klubu rodičů při občanském spolku SNADNO, z. s. Přerov a budeme pomáhat rodičům DN klientů.

4. Pověřený zástupce rady se bude zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru občanského spolku pomoci duševně nemocným ČR a informovat o činnosti výboru.

5. Pověření členové spolku se zúčastní seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

6. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti a záměrech na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na veřejných nástěnkách.

7. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele hodláme uspořádat přednášku o duševních nemocech na vybrané téma a o problematice života s duševní nemocí. Dále by nás čekaly dva jednodenní výlety s turisticko-kulturní a historickou tématikou a turnaj v bowlingu. V létě spolek uspořádá pětidenní rekondiční pobyt ve vybrané lokalitě. Závěrem roku bude, jako každým rokem, zorganizován společenský večírek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *