Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Profil spolku

Občanský spolek SNADNO, z. s. Přerov má za cíl vzájemnou podporu a pomoc v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předávání vlastních zkušeností
s nemocí. Dále pak usiluje o zdokonalování znalostí o problematice života s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů.

Veřejně prospěšná činnost

Tato činnost byla zaměřena převážně na vzdělávání v oblasti sociálních služeb, odborné přednášky a besedy o životě s duševním onemocněním, spolupráci s Centrem duševního zdraví v Přerově a s Občanským spolkem pomoci duševně nemocným ČR, který spolupracuje na tvorbě reformy psychiatrie a jehož vlivu využíváme v případě porušování práv pacientů či nevhodného chování personálů při hospitalizaci.
Přispěli jsme k osvětě duševních nemocí a seznamujeme veřejnost s naší činností
na stránkách Přerovského deníku, veřejných nástěnkách na psychocentru Přerov,
v klubovně Alfa handicap Přerov, na webových stránkách a v prezentačních knihách spolku.

Spolupráce

Rozvíjela se spolupráce s týmem terénní služby při Centru Duševního Zdraví v Přerově na pomoc rodičům DN a je stále rozšiřován klub rodičů spolku. Nově byla dohodnuta spolupráce s ROTARY klubem Přerov pro rok 2019.

Podpora

Poskytována členům svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově formou částečné náhrady finančních prostředků při jejich účasti na akcích spolku.

Rekondiční pobyt

Ve dnech 27. – 30. června byl uspořádán čtyřdenní rekondiční pobyt na chatě Bečvici na Horní Bečvě. Účastnilo se celkem 12 osob – z toho 6 členů spolku, 4 členové svépomocné skupiny a 2 rodinní příslušníci.
Cílem tohoto pobytu bylo zlepšení duševní a tělesné kondice osob trpících některou formou duševního onemocnění, kteří dodržují léčebný režim. K tomuto účelu byly organizovány procházky do přírody.
Prvního dne pobytu jsme se ubytovali na chatě Bečvici. Terasu, na které jsme trávili večerní programy, jsme si patřičně vyzdobili. Druhý den jsme se vydali do Valašského Meziříčí a navštívili jsme exkluzivní provozovnu výroby svíček s výstavou výrobků, kde jsme se dozvěděli, jak probíhá samotná výroba. Následující den jsme podnikli výlet na Pustevny s prohlídkou areálu a procházkou k soše Radegasta. Nemohla chybět krátká turistika po okolí vodní nádrže Horní Bečva. Poslední večer nám zpříjemnili členové folkové skupiny RENSI, kteří nás celý večer hudebně doprovázeli.

Jarní pochod

6. května se uskutečnil jarní pochod z obce Staměřice na Veselíčko s přepravou autobusem z Přerova do Staměřic. Pochodu se zúčastnilo celkem 15 osob včetně rodinných příslušníků.
Prohlédli jsme si zámeckou zahradu na Veselíčku a navštívili muzeum Záhoří. Po celou dobu výletu nás provázelo hezké jarní počasí, což samozřejmě přispělo k dobré náladě.
Do Přerova jsme se vrátili autobusem v odpoledních hodinách.

Posezení s grilováním

Ve venkovních prostorách klubovny Alfa Handicap se 3. srpna uskutečnilo přátelské posezení s grilováním s účastí 14 osob ze svépomocné skupiny a rodinných příslušníků.
K příjemné atmosféře přispěla folkový zpěv a hraní na kytaru.

Poznávací výlet do Kutné Hory a Sedlce

V rámci 3. ročníku poznávání měst ČR se uskutečnil ve dnech 15. – 16. září dvoudenní poznávací výlet do Kutné Hory a Sedlce – památky UNESCO.
Cestovali jsme vlakem. Prohlédli jsme si pamětihodnosti města Kuté Hory, České muzeum stříbra a Chrám sv. Barbory. Sobotní program ukončila večerní procházka do historické části města. V neděli jsme se přepravili do blízkého Sedlce a prohlédli si interiéry chrámů Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice. Po obědě jsme nakoupili upomínkové předměty, nasedli do vlaku a odcestovali domů. Zúčastnilo se celkem 9 osob včetně rodinných příslušníků.

Výlet do Tovačova

13. října se uskutečnil podzimní výlet do Tovačova. Autobusem jsme se dopravili do obce Věrovany a poté jsme šli pěšky kolem Hradeckého rybníka do Tovačova. Navštívili jsme zámek Tovačov a muzeum. Kombinace krásných přírodních scenérií a historie v nás zanechaly hezké vzpomínky. Výletu se účastnilo celkem 7 osob členů spolku včetně rodinných příslušníků.

Společenský večírek

Konec roku patřil tradičně společenskému večírku, který se uskutečnil 8. prosince
v klubovně Alfa Handicap. Účastnilo se 25 osob – členové spolku a svépomocné skupiny, rodinní příslušníci. Bohaté občerstvení jsme částečně přinesli z domovů a částečně bylo nakoupeno z finančních prostředků spolku.
Krátce po úvodu jsme zhlédli dva videozáznamy z rekondičních pobytů r. 2017 a 2018 natočených rodinným příslušníkem člena spolku. Historii spolku také připomněly prezentační knihy. Každý účastník přispěl do dárkové tomboly a vylosoval si svůj dárek. Ceny do výherní tomboly byly zakoupeny z finančních prostředků spolku a losovány zvlášť. O hudbu se již tradičně postarali členové folkové skupiny RENSI s řadou hezkých písniček.

Závěrem

Na akcích panovala vzájemná soudružnost, pochopení a tolerance. Organizačně
a programově byly akce kvalitně připraveny a zajištěny, za což náleží poděkování všem, kteří se podíleli. Akce byly propagovány na nástěnkách spolku, byly pečlivě zdokumentovány a dokumenty jsou uloženy na webových stránkách a v prezentačních knihách spolku.
Rok byl pro spolek úspěšný ve všech oblastech činnosti, které jsme naplánovali. Svým členstvím a veřejnou účastí na akcích napomáháme k pozvolnému odstraňování stigmatizace duševních nemocí ve společnosti, což plně vystihuje profil našeho spolku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *