Archiv rubriky: Výroční zprávy

Zde jsou umisťovány zprávy o činnosti spolku.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Profil spolku a hlavní cíle:                                                                                         

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Hlavním a společným cílem všech členů byla a je vzájemná pomoc a podpora v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předáváním vlastních zkušeností s nemocí. Zdokonalování znalostí o problematice života  s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami  a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů.  V současné době tvoří členskou základnu 12 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada  podle schváleného rámcového programu za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. 

Pokračování textu Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Profil spolku

Občanský spolek SNADNO, z. s. Přerov má za cíl vzájemnou podporu a pomoc v praktickém životě osobám s duševním onemocněním a předávání vlastních zkušeností
s nemocí. Dále pak usiluje o zdokonalování znalostí o problematice života s duševním onemocněním prostřednictvím odborných přednášek s besedami a zapojení rodinných příslušníků do činnosti spolku prostřednictvím klubu rodičů. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2018

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2017

Profil spolku: ¨ příloha č.1

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich rodiče, příbuzné a přátele. Společným cílem všech členů spolku je vzájemná a neformální pomoc s duševním onemocněním v praktickém životě, předáváním zkušeností a pomoc ostatním osobám , které projeví zájem. V současné době tvoří členskou základnu 13 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada podle schváleného rámcového programu za účasti a přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově. Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2017