Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2015

 1. Výměnou zkušeností s duševními nemocemi si budeme vzájemně pomáhat zvládat krizové životní situace .Otevřeně budeme diskutovat o problematice duševních onemocnění a přispívat tak k jejich odtabuizování .

 1. Pro členy, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme přednášky s besedami a poradentstvím na téma:

 • duševní onemocnění

 • aromaterapie a ukázkami masáží

 1. Formou vzájemné informovanosti budeme spolupracovat s psychosociálním centrem v Přerově a Duševním zdraví, o. p. s. při psychosociálním centru a na pozvání se zúčastníme pořádaných akcí.

 1. Pověření členové spolku se zúčastní organizovaných seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradentství a příslušné legislativy pořádaných UNO Olomouckého kraje. Zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

 1. Budeme nápomocni při činnosti OSPDN ČR (občanského sdružení pomoci duševně nemocným ČR) v rámci legislativní přípravy reformy psychiatrické péče v nadcházejících letech.

 1. Dle možností budeme spolupracovat s obdobně zaměřenými skupinami občanů v rámci ČR .

 1. Zapojíme se do příprav a organizace Dětského dne pořádaného chráněnou dílnou firmy KROK, v. o. s. Hranice, která zaměstnává osoby s duševním onemocněním.

 1. Pro své členy, rodinné příslušníky a přátele zorganizujeme relaxační výlety do blízkého okolí, návštěvy kulturních akcí ,koncertů a divadelních představení. Uspořádáme pětidenní relaxační pobyt v RZ Jedovnici v  Moravském krasu pro zlepšení duševní a tělesné kondice.

 1. V závěru roku uspořádáme společenský večer pro členy, rodinné příslušníky a přátele.

 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti a záměrech na webových stránkách www.snadno.estranky.cz , v Přerovském deníku a na našich veřejných nástěnkách.

v Přerově: 5. 3. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *