DĚTSKÝ DEN V OPATOVICÍCH u Hranic na Moravě 26.6. 2015

Organizování dětského dne pro děti zaměstnanců firmy KROK v.o.s. Hranice se v letošním roce stal pro náš spolek již 3. ročníkem. Zaměstnaneckou základnu firmy tvoří osoby se zdravotní postižení a 13 ti členné zastoupení členů spolku tvoří více než polovinu členské základny spolku. V letošním roce jsme zvolili téma DD „Indiáni na válečné stezce“ což se setkalo s velkým ohlasem a úspěchem. S přípravou rekvizit jako např. indiánské čelenky a totem nám vydatně pomáhali členové výtvarného kroužku při psychosociálním centru v Přerově pod vedením Hanky Košutové. Hrubý základ z kartonového papíru jsme už „jen“ barevně doladili. Jmenovitě 8 zajímavých soutěžních disciplín 1.Příprava na válečnou stezku, 2. Indiánské hry, 3. Lov na medvěda grizzly, 4. Střelby z praku, 5. Rybolov na Stříbrném jezeře, 6. Útěk před rozzuřeným bizonem, 7. Výstup po provazovém žebříku, 8. Střelba na cíl, bylo podrobně popsáno v propozicích, podle kterých se soutěžilo. U každé soutěžní disciplíny byl jeden člen spolku a dohlížel na daná pravidla soutěže společně s několika pracovníky firmy. Před zahájením soutěží byl každý obličej organizátora pomalován válečnými barvami což přispělo k věrohodnosti a zápalu soutěžit. Soutěžení se odehrávalo na fotbalovém hřišti sportovního areálu obce Opatovice. Ostatní zábavu, hudbu, tombolu, odměny soutěžícím, večerní ohňostroj a bohaté občerstvení zajišťovala firma KROK. K dobré náladě přispělo i slunečné počasí. Kvalitně připravit a zorganizovat soutěžní disciplíny pro vice jak 200 dětí a dospělých vyžaduje hodně času a námahy. S přihlédnutím k našim zdravotním indispozicím můžeme bez nadsázky konstatovat, že to byly výkony „vrcholových sportovců“. Již po třetí jsme dokázali zaujmout a pobavit velký počet dětí a dospělých a přispět tak k veřejně prospěšné činnosti spolku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *