Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2015

Profil spolku: ¨ příloha č.1

Jsme spolek, který sdružuje občany s duševním onemocněním jejich rodiče, příbuzné a přátele. Našim hlavním cílem je neformální pomoc osobám s duševním onemocněním jejich rodičům, příbuzným a přátelům formou vzájemné pomoci. V současné době tvoří členskou základnu 15 členů. Za pomoci ostatních členů spolku činnost organizuje 5-ti členná radou spolku podle schváleného rámcového plánu 1x měsíčně. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce využíváme klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 6 v Přerově.

Činnost spolku:

Napomáháme s osvětou a ke zlepšení postoje veřejnosti k duševním nemocem. V souladu s profilem spolku seznamujeme veřejnost s naší činností na stránkách PŘEROVSKÉHO DENÍKU ,na nástěnkách v psychocentru Přerov v klubovně Alfa Hendicap Přerov a webových stránek.

V rámci přednášek a besed o duševních nemocech jsme 3.12. pozvali psychiatra Mudr. Poliačika na besedu o závislosti na omamných látkách. Osmého října jsme se účastnili Světového týdne pro duševní zdraví, který v Přerově organizuje Duševním zdravím O.P.S. Přerov. Sami jsme v rámci týdne pro duševní zdraví zorganizovali pochod pro duševní zdraví. 2. září jsme besedovali s psychologem Mgr. Petru Kolaříkovou o EFT praktikách.

Vzájemně si uplatňujeme formy PEER pomoci t.j vzájemné předávání zkušeností a poznatků s duševním onemocnění a to průběžně při akcích spolku nebo dle naléhavosti.

Spolupracujeme s DUŠEVNÍM ZDRAVÍM o.p.s. Přerov a účastnili jsme se Dne otevřených dveří psychocentra v Přerově. Ve výtvarném kroužku nám klienti zhotovili pomůcky na dětský den pro děti zaměstnanců firmy KROK Hranice.

Podporujeme svépomocnou skupinu při psychosociálním centru v Přerově, která je bez finančních prostředků. Přispíváme na úhradu jízdného a vstupné při akcích pořádaných spolkem.

Máme zástupce v  Občanském spolku pro duševně nemocné ČR a jeho prostřednictvím se seznamujeme s přípravou reformy psychiatrie. S předsedou OSPDN ČR jsme 10.8.2015 pomáhali pacientů psychiatrické nemocnice v Kroměříži při sepsání petice pro zajištění právní pomoci pacientům s duševním onemocněním v léčebně.

Využili jsme nabídky školení a přednášek pořádaných UNO Olomouckého kraje a Přerovské sekce UNO. Účastnili jsme se konference České asociace pro psychické zdraví u příležitosti představení destigmatizační kampaně na podporu péče o nemocné schizofrenií 17. září v Praze, pod názvem „JDE TO“ společně zpátky do života. Jsme zapojeni do programu „RODIČE SOBĚ“ prostřednictvím ČAPZ a SYMPATHEA, o.p.s. Bývalá členka spolku je koordinátorka pro oblast střední Moravy a dne 5.řijna zorganizovala v Městské knihovně besedu s autorským čtením pod názvem „VE STINECH ZA ZRCADLEM aneb O ŽIVOTĚ S PSYCHÓZOU“.

Zorganizovali jsme poznávací výlety a rekondiční pobyt společně s příbuznými a přáteli. Byly to: Jarní výlet do Hluboček-Mariánské údolí s pochodem na Svatý kopeček a podzimní z Domašova n/Bystř. do Hluboček Mariánského údolí.

Rekondiční pobyt stejně jako v loňském roce se konal v RZ Jedovnice u Blanska 18.6. – 21.6. se vydařil a přivezli jsme si pěkné zážitky Výlety a pobyty využíváme k duševní a tělesné rekondici a poznávání kulturně historických památek a přírodních zajímavostí. Účast členů spolku a svépomocné skupiny je na těchto akcích 70-ti procentní.

Spolupracovali jsme s firmou KROK Hranice na přípravě a organizování her a soutěží na dětském dnu v duchu „INDIÁNŮ NA VÁLEČNÉ STEZCE“ při kterých jsme využili rekvizity zhotovené výtvarným kroužku na psychosociálního centra v Přerově. Materiál na výrobu jsme uhradili z vlastních prostředků.

V rámci akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO jsme se účastnili 2 členové galaprogram u příležitosti celostátního festivalu pro handicapované talenty „NAD OBLKY“ aneb každý může být hvězdou na Výstavišti Flora Olomouc dne 14.10.2015.

Letos jsme navázali na loňskou akci – grilování na dvorečku u klubovny Alfa hendicap a vydařila se.

V závěru roku jsme uspořádali 12.prosince společenský večírek s kytarami, dobrým pohoštěním a zábavou. Shlédli jsme i video se záznamem z letošního rekondičního pobytu.

Dne 21.12. jsme se účastnili 3 členové spolku a 1 ze svépomocné skupiny koncertu skupiny MELODY MAKERS v Městském domě v Přerově.

Naše účast a účast členů svépomocné skupiny a rodinných příslušníku na akcích spolku napomáhá k pozvolnému odstraňování stigmatizace duševních nemocí. Vzájemně se snažíme si pomáhat a pomáhat i ostatním DN a jejich rodinným příslušníkům a překonávat tak těžkosti života s duševním onemocněním a zapojovat do běžného života a pracovního procesu.

Závěrem si společně přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání si vzájemně pomáhat a zkvalitňovat život neopustilo a mohli začátku příštího roku jako dnes, si pozitivně hodnotit ten letošní.

.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 26. 2. 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *