Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2017

Profil spolku: ¨ příloha č.1

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich rodiče, příbuzné a přátele. Společným cílem všech členů spolku je vzájemná a neformální pomoc s duševním onemocněním v praktickém životě, předáváním zkušeností a pomoc ostatním osobám , které projeví zájem. V současné době tvoří členskou základnu 13 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada podle schváleného rámcového programu za účasti a přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku:

Veřejně prospěšná:

Napomáháme s osvětou duševních nemocí. V souladu s profilem spolku seznamujeme veřejnost s činností na stránkách Přerovského deníku, na nástěnkách v psychocentru Přerov a v klubovně Alfa handicap Přerov a webových stránkách spolku.

Máme zástupce v celostátním sdružení pomoci duševně nemocným ČR, který se účastnil dne 24.3.2017 valné hromady v Brně. Při hospitalizací v léčebnách využíváme možnosti obracet se prostřednictvím spolku pomoci duševně nemocným ČR v čele s jeho předsedou ing. Záviškem na ošetřující lékaře v případě nesprávného postupu a chování ošetřujícího personálu či porušování práv pacientů.

Spolupráce:

S Duševním zdravím o.p.s. Přerov. Na pozvání jsme se účastnili dne otevřených dveří denního stacionáře a 10. října „Dne duševního zdraví“. Akce se konala v nákupním centru Přerovské GALERIE a rámci této akce jsme veřejnost seznamovali s činností spolku prostřednictvím prezentačních knih a osobní agitace. Nově jsme navázali spolupráci s týmem terénní služby psychosociálního centra v Přerově.. Byl vypracován návrh na zhotovení info kartičky pro rodiče a příbuzné žijící ve společné domácnosti s DN a dohodnut postup pomoci rodičům a přátelům DN formou setkávání v klubovně denního stacionáře. Tato spolupráce nebyla dosud plně rozvinuta.

Podpora:

Svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově. Členům svépomocné skupiny hradíme část finančních nákladů při jejich účasti na akcích spolku.

Při hospitalizacích členů spolku nebo svépomocné skupiny zajíždíme na návštěvy s úmyslem podpořit a ulehčit pobyt pacientů v léčebně a případně zajistit potřebné úkony spojené se soukromím pacienta..

Přednášková činnost:

Přednášku na téma Drogy v současném životě nám přednesl MUDr Roman Pilch psychiatr dne 25.1.2017 za účasti 9 členů spolku.

Rekondice:

Hlavní akcí byl 3 denní rekondiční pobyt v RZ Myslivecké chaty Grůň Rusava Ráztoka ve dnech 23. – 25. června. Účastnilo se celkem 14 osob z toho 7 členů spolku, 4 ze svépomocné skupiny, 3 rodinní příslušníci.

Ubytování ve dvoj, tří a čtyř lůžkových pokojích se společenskou místností a se sociálním zařízením na chodbě . V přízemí restaurace s terasou a s celodenním provozem. Přilehlý pozemek s ohništěm a posezením.

Hlavní cíle a účel pobytu: Bylo zlepšení duševní a tělesné kondice , osob trpící některou formou duševních nemocí, kteří dodržují léčebný režim. Vzájemná výměna a sdílení zkušeností s duševním onemocněním, léčebných postupech, chování rodiny, hospitalizacích a stigmatizací duševních nemocí. K tomuto účelu byly organizovány procházky v okolní přírodě a její blahodárný vlivu na tělo i duši.

Stravování: Společné v restauraci RZ chaty Grůň, 2 x snídaně, 2x večeře, studená kuchyně do přírody a k táborovému ohni.

Kultura, pohyb a zábava:

V sobotu 24.6. jsme v dopoledních hodinách navštívili Muzeum Rusava s výkladem průvodce a videoprojekcí o historii a životě původních obyvatel Rusavy a okolí. Navštívili jsme obchůdek Rusavské keramiky s dílničkou. Odpoledne jsme se byli vykoupat v nedaleké přehradě Rusava a prohlédli si okolní přírodu. V neděli 25.6. v dopoledních hodinách jsme turistickou stezkou prošli část přírodní rezervace Ondřejovsko a obdivovali přírodní scenérie. Oblíbenou zábavou pro mužskou část osazenstva bylo chystání prostoru pro táborové posezení. Ženská část osazenstva přihlížela a hodnotila úsilí mužů z terasy chaty u kávičky a při zhotovování pobytové vlajky. Vlajka byla po dobu pobytu vztyčena na žerdi u ohniště. Po oba večery jsme společně opékáli buřty, bavili se a zazpívali u táboráku. V pátek nám ke zpěvu zahrál Jarda Tylich a v sobotu folk-country hudební skupina z Přerova.

Při pobytu vládla vzájemná soudržnost, tolerance a pomoc. Organizačně a programově, včetně dopravy byl pobyt kvalitně připraven. Za což náleží organizátorů poděkování a pochvala. Vše bylo pečlivě zdokumentováno na foto a video a zveřejněno článečkem s fotografií v Přerovském deníku.

Náklady na dopravu, stravu a ubytování si každý účastník hradil sám. Z pokladny spolku bylo hrazeno vstupné do muzea.

Poznávání měst ČR:

Po Praze v roce 2016 to bylo v loňském roce město Brno a to v sobotu a v neděli 23. a 24.září. Zúčastnilo se 4 členové spolku, 1 ze svépomocné skupiny a rodinný příslušník. Zpočátku bylo zájemců více.

Hlavní cíl:

Poznávání nebo připomenutí si historie měst a jejich současnost.

Program:

Po sobotním dopoledním příjezdu vlakem v 10:57, ubytování v hotelu Brno a obědu v nedaleké restauraci Union jme se tramvají dopravili přes Mendlovo náměstí do blízkosti hradu Špilberk. Po mírném stoupání jsme došli k historickým hradbám a budovám hradu. V INFO centru jsme se seznámili z možnostmi prohlídkových tras a s aktuálně pořádanými akcemi. Z rozsáhlé nabídky si zájemci vybrali prohlídku katakomb z ukázkami krutých podmínek středověkého věznění. To bylo jen pro silnější povahy. Ostatní se občerstvili v hradní restauraci připomínající středověkou krčmu, kde se obě skupiny setkali.

Po opuštění hradu jsem se pěšky přesunuli přes Šindlerovo a Dominikánské náměstí kolem Nové radnice a ulicí Panenskou k Mincmistrovskému sklepu. Brněnské historické podzemí je svojí rozlehlostí obdivuhodné a jen v malé části je umístěné muzeum věnované ražbě mincí. Rozsáhlá sbírka historických mincí s ukázkou ražby a podrobným výkladem nás zaujala.

Po vzhlédnutí muzea nás únava úspěšně přenesla do sklepení Staré radnice a restaurace na večeři. Po nasycení a oddychu jsme se přesunuli na náměstí Svobody, kde probíhal festival vína a hrála cimbálová muzika. Poté jsme se tramvají přesunuly zpět do hotelu a spokojeně zalehli do hajan.

V neděli po vydatné snídani v hotelu byla na programu hodinová projížďka lodí po Brněnské přehradě s vyloděním u hradu Veveří s návštěvou hradu. Po nákupu lodních lístků v přístavišti Bystrc jsme se nalodili a vypluli. Při plavbě jsme se z horní paluby lodi kochali úchvatnou podívanou na přírodní scenérie se skalními útvary po březích přehrady, která se postupně zužovala. Po vylodění v přístavu hradu Veveří jsme se pěšky přesunuly k hradu. Jedná se se o rozsáhlou zříceninu se zachovalými prostory pro historické exponáty a prostorem pro občerstvení. Po seznámení s historii hradu jsme se nalodili a ve 14:40 odpluli k přístavu Bystrc. Následovala přeprava tramvají k hlavnímu vlakovému nádraží a odjezd vlakem v 17:02 hod do Přerova. I přes částečnou nepřízeň počasí se dle vyjádření účastníků poznávací zájezd vydařil a splnil hlavní cíl. Dík organizátorům a účastníkům, kteří přispěli svým dílem ke kvalitně připravenému programu a organizaci přepravy.

Náklady na dopravu, stravu a ubytování si každý účastník hradil sám. Z pokladny spolku bylo hrazeno vstupné do muzea.

Zábava:

Konec roku patřil tradičně společenskému večírku který se uskutečnil v sobotu 9. prosince v klubovně Alfa handicap. Účastnilo se celkem 17 členů spolku a svépomocné skupiny. Bohaté občerstvení jsme si přinesli z domovů a z části nakoupili z finančních prostředků spolku. . Krátce po úvodu jsme zhlédli ve dvou vstupech video záznam z rekondičního pobytu, natočené rodinným příslušníkem člena spolku. Historii spolku také připomínaly vystavené prezentační knihy. Každý účastník přispěl do tomboly dárkovou věcnou cenou. Domů si každý odnesl malou pozornost. Ceny do výherní tomboly byly zakoupeny z finančních prostředků spolku a vylosovány zvlášť. O hudební zábavu se postarala country-folková skupina z Přerova s řadou hezkých písniček.

Závěrem:

Můžeme konstatovat, že uplynulý rok, který dovršil pětiletou činnost spolku byl pro spolek úspěšným ve všech oblastech činnosti, které jsme si v úvodu roku 2017 naplánovali. Při společných činnostech i mimo ně se snažíme vzájemně pomáhat a radit jak překonáváme těžkosti života s duševním onemocněním.

Svým členstvím ve spolku a účastí na akcích pomáháme k pozvolnému odstraňování stigmatizace duševních nemocí ve společnosti což plně vystihuje profil našeho spolku.

Závěrem si společně přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání vydrželo a dále se rozvíjelo. Aby se rozšiřovala členská základna a mohli jsme více prezentovat naše cíle a vize ku prospěchu nás všech i ostatních kteří projeví zájem.

.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 16.2. 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *