Rámcový plán činnosti spolku SNADNO, z. s. Přerov na rok 2017

 1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním si budeme radit a pomáhat jak zvládat životní situace.

 2. Otevřeně budeme diskutovat o problematice duševních onemocnění

  a přispívat k jejich odtabuizování ve společnosti.

 1. Pro členy, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme přednášku s besedou o formách duševních nemocí a života s nemocí.

 1. Budeme spolupracovat s psychosociálním centrem v Přerově a  Duševní zdraví, o. p. s v Přerově a na pozvání se zúčastníme pořádaných akcí.

 1. Pověření členové spolku se zúčastní organizovaných seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy pořádaných UNO Olomouckého kraje. Zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.

 1. Budeme nápomocni při činnosti OSPDN ČR (občanského sdružení pomoci duševně nemocným ČR) v rámci legislativní přípravy reformy psychiatrické péče v nadcházejících letech.

 1. Dle možností budeme spolupracovat s obdobně zaměřenými skupinami občanů v rámci ČR.

 1. Klub rodičů a přátel duševně nemocných bude dle potřeb připraven pomoci rodičům duševně nemocných v rámci terénní služby pro pacienty v domácím ošetřování a organizovat setkání s výměnou zkušeností o  životě s duševním onemocněním v rodinách.

 1. Příležitostně uspořádáme krátké výlety do blízkého okolí , návštěvy kulturních akcí nebo koncertů, na které budeme zvát i své rodinné příslušníky a přátele.

 1. V červnu uspořádáme rekondiční pobyt pro členy spolku, svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele duševně nemocných

 1. V rámci poznávání měst ČR na podzim 2017 zorganizujeme dvoudenní zájezd do Brna.

 1. V závěru roku uspořádáme společenský večer pro členy, rodinné příslušníky a přátele.

 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti a záměrech na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na našich veřejných nástěnkách.

V Přerově: 13.3.2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *