Archiv štítku: shrnutí

Zpráva o činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2014

předložená valné hromadě spolku dne 5.3. 2015

  1. Úvod

Činnost spolku byla organizována dle rámcového plánu činnosti na rok 2014, který byl schválený na valné hromadě dne 12.3. 2014. Organizaci podle plánu zajišťovala 5-ti členná rada spolku volená na dvou leté období roků 2014-2016. Do příprav a organizací za zapojila i řada členů. Pokračování textu Zpráva o činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2014