Archiv štítku: spolek

Zpráva o činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2014

předložená valné hromadě spolku dne 5.3. 2015

  1. Úvod

Činnost spolku byla organizována dle rámcového plánu činnosti na rok 2014, který byl schválený na valné hromadě dne 12.3. 2014. Organizaci podle plánu zajišťovala 5-ti členná rada spolku volená na dvou leté období roků 2014-2016. Do příprav a organizací za zapojila i řada členů. Pokračování textu Zpráva o činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2014

O nás

V září roku 2011 se pár nadšenců rozhodlo sjednotit společný  zájem rodičů, příbuzných a příznivců z řad laické i odborné veřejnosti i samotných duševně nemocných na pomoc osobám s duševním onemocnění. Toto snažení vyvrcholilo 20.4.2012 ustavující schůzí občanského sdružení SNADNO, o.s. Přerov. Jeden z hlavních důvodů našeho snažení je mimo jiné upravit vztah veřejnosti k duševním nemocem a předávat vlastní cenné zkušennosti s různými druhy duševních nemocí. A právě tyto stránky budou k tomuto účelu sloužit jakož i  pravidelné zveřejňování našich aktivit.